Arvindus

Contemplaties

'Tijdloze wijsheid' en 'sanatana dharma'

§

Aan de leringen zoals naar voren gebracht door de Meester Djwhal Khul via Alice Bailey (1880-1949) wordt door die laatstgenoemde gerefereerd met de naam "Tijdloze wijsheid".1 Zoals is uitgelegd in ''Secret Wisdom Teaching'' in de 'Ageless Wisdom'-serie [in het Nederlands ''Geheime wijsheid-leer'' in de 'Tijdloze wijsheid'-serie] is dit geen geïsoleerde set leringen.2 Het zijn eerder presentaties, gekwalificeerd door de specifieke Meester Djwhal Khul en de specifieke discipel Alice Bailey, van een wijsheid die niet beperkt is tot voorgenoemde. Deze zelfde wijsheid zien we bijvoorbeeld in hetzelfde tijdsraam gepresenteerd op een andere manier door de Meester Morya via de discipel Helena Roerich (1879-1955), die het eenvoudig "Leer" noemt.3

Dat zo'n wijsheid nu wordt gekwalificeerd door een discipel betekent dat deze ook wordt gekwalificeerd door het tijdsraam waarin de discipel incarnatie heeft. De wijsheid is tijdloos maar de presentatie daarvan is tijdspecifiek. De presentaties van een aantal Meesters via Helena Blavatsky (1831-1891), die van een ongespecificeerde Meester en de Wereldleraar Maitreya via Benjamin Creme (1922-2016), en die van de Meester Morya via Geert Crevits (1944-2012) zijn allemaal afgestemd op hun specifieke tijdsraam, net als die van Bailey en Roerich. Tegelijkertijd zijn deze presentaties echter tijdloos in de zin dat ze de tijdloze wijsheid presenteren.

Een discipel incarneert echter niet alleen in een specifiek tijdsraam, waardoor zijn presentatie van de tijdloze wijsheid gekwalificeerd wordt; hij incarneert ook op een specifieke plaats en binnen een specifieke cultuur. De bovengenoemde discipelen zijn allemaal geïncarneerd in Westerse culturen, Westerse namen gevend aan hun presentaties. Oosterse culturen brengen echter ook discipelen voort die de tijdloze wijsheid op een specifieke manier presenteren. Deze hebben zelfs een potentere traditie van wijsheidpresentatie en deze traditie is de formele wortel van de tijdloze wijsheidpresentaties van het Westen in het huidige, nieuwe tijdperk.4 In het Hindoeïsme worden deze tijdloze wijsheidpresentaties in hun geheel "sanatana dharma" genoemd.5, 6, 7 'Sanatana' betekent nu in het Sanskriet 'eeuwig'.8 'Dharma' wordt vaak vertaald als 'wet' en 'religie',9 maar refereert in zijn volledige betekenis eerder aan een juiste manier van handelen.10, 11

Nu kan het Nederlandse woord 'tijdloos' gebruikt worden als synoniem van 'eeuwig'. En een juiste manier van handelen is een teken van wijsheid. Zo zien we hoe in de Westerse presentatie van de tijdloze wijsheid van Alice Bailey met 'Tijdloze wijsheid' een directe vertaling wordt gebruikt van 'Sanatana Dharma', zijnde de naam van referentie van de Oosterse presentatie van de tijdloze wijsheid van het Hindoeïsme.

Tijdloze wijsheid is sanatana dharma.

Noten
 1. 'Ageless Wisdom, 'Secret Wisdom Teaching'', Index: 201211101.
 2. Ibidem.
 3. Ibidem.
 4. Alice A. Bailey, A Treatise on Cosmic Fire, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 0. "DEDICATED WITH GRATITUDE TO HELENA PETROVNA BLAVATSKY, THAT GREAT DISCIPLE WHO LIGHTED HER TORCH IN THE EAST AND BROUGHT THE LIGHT TO EUROPE AND AMERICA IN 1875."
 5. Klaus K. Klostermaier, A Survey of Hinduism, State University of New York Press, Albany, 1994, p. 607.
 6. Steven J. Rosen, Essential Hinduism, Praeger, Westport, 2006, p. 23, 24.
 7. Sri Ramakrishna, in: Mahendranath Gupta, The Gospel of Sri Ramakrishna, Volume I, Swami Nikhilananda (translator), Sri Ramakrishna Math, Chennai, p. 406. "The Eternal Religion, the religion of the rishis, has been in existence from time out of mind and will exist eternally. There exist in this Sanatana Dharma all forms of worship—worship of God with form and worship of the Impersonal Deity as well. It contains all paths—the path of knowledge, the path of devotion, and so on. Other forms of religion, the modern cults, will remain for a few days and then disappear."
 8. Monier Williams, A Sanskrit-English Dictionary, Etymologically and Philologically Arranged, With Special Reference to Greek, Latin, Gothic, German, Anglo-Saxon, and Other Cognate Indo-European Languages, The Clarendon Press, Oxford, 1862, p. 1057.
 9. A Survey of Hinduism, p. 596.
 10. A Sanskrit-English Dictionary, p. 449.
 11. 'Contemplations, Karma and Dharma and Choice and Fate', Index: 201608291.
Bibliografie
 • 'Ageless Wisdom, 'Secret Wisdom Teaching'', Index: 201211101.
 • 'Contemplations, Karma and Dharma and Choice and Fate', Index: 201608291.
 • Mahendranath Gupta, The Gospel of Sri Ramakrishna, Volume I, Swami Nikhilananda (translator), Sri Ramakrishna Math, Chennai.
 • Klaus K. Klostermaier, A Survey of Hinduism, State University of New York Press, Albany, 1994.
 • Steven J. Rosen, Essential Hinduism, Praeger, Westport, 2006.
 • Monier Williams, A Sanskrit-English Dictionary, Etymologically and Philologically Arranged, With Special Reference to Greek, Latin, Gothic, German, Anglo-Saxon, and Other Cognate Indo-European Languages, The Clarendon Press, Oxford, 1862.