Arvindus

Contemplaties

Liefde in de coronacrisis

  • Titel: Contemplaties, Liefde in de coronacrisis.
  • Auteur: Arvindus.
  • Uitgever: Arvindus.
  • Auteursrecht: Arvindus, 2020, alle rechten voorbehouden.
  • Index: 202003271.
  • Editie: html, eerste editie.

§

Het werd gecommuniceerd dat in de zich vestigende nieuwe tijd golven van spiritueel licht onze aarde overspoelen en mensen doorspoelen.1 Deze lichtgolven brengen wanneer ze de mensen doorspoelen dat wat in hun duistere diepte verscholen ligt aan het oppervlak. Angst en haat zo naar boven gebracht werken zich, wanneer ze niet in het licht getransmuteerd worden, uit op het fysieke gebied. Eerst zien we de mens handelend op een conservatieve manier. Zijn angst doet hem zich afsluiten voor al wat vreemd is aan hem. En zijn haat doet hem al dat vreemde aanvallen. Oorlogen volgen, leidend tot alleen maar meer angst en haat. Deze cumulaties van duistere ongetransmuteerde psychische toestanden werken zich uiteindelijk uit in de fysieke substanties van de wereld die wij in volle bewustzijn kennen. Dit is hoe virale ziekten tot stand komen en dit is hoe het coronavirus tot stand kwam. Ironisch genoeg lijkt dit virus terwijl het de wereld rond gaat en iedere natie aan doet alleen maar tot meer angst en daaruit volgend conservatisme te leiden. Landen sluiten hun grenzen en verordenen mensen om zichzelf in hun huizen op te sluiten. Mensen keren zich af van het leven uit vrees daar de dood te vinden. Niet geheel onbegrijpelijk omdat velen daar ook daadwerkelijk hun dood vonden. Het coronavirus lijkt een duistere schaduw over de aarde te werpen, echter begrepen moet worden dat het duister altijd in licht zijn tegenpool vindt. Hoe zwaarder het duister is waarin de mens dwaalt hoe lichter het licht is dat in dat duister oplicht. Meesters en grote engelen kunnen erop vertrouwd worden buitengewoon actief te zijn in deze tijd. Zij zegenen de mensheid en omwikkelen deze in een deken van liefde, mededogen en steun. Een ieder wordt in zijn en haar hart aangesproken om zich bewust te worden van deze liefde, en ook om deze te delen. En velen voelen zich aangesproken. Overal stappen mensen naar voren, gedreven door een verlangen om de mensheid te dienen in deze voor velen moeilijke tijd. Het lijken soms kleine dingen. Een klein gebed voor een ander. Het doen van een boodschap. Het sturen van een kaartje. Een compliment aan de medici die zich ook aangesproken voelen en onvermoeibaar doorwerken om zieken te verzorgen en te helen. Maar deze kleine dingen, wanneer volbracht in oprechtheid, zijn in werkelijkheid stralende lichtpunten in het duister die helpen de wereld te verlichten. Het is daar waar het licht zijn stralen kan werpen. In dit duister; richt je naar het licht. Veranker het in je hart en dein mee op zijn golven die de aarde doorspoelen. En laat je diep in je eigen hart inspireren door de liefde en het mededogen van de Meesters die niets liever wensen dan dat je Hun liefde zou delen.