Arvindus

Contemplaties

De waarachtigste filosoof

§

In 'A Classification of Academic Philosophers' onder de 'Contemplations'-serie [in het Nederlands 'Een classificatie van academische filosofen'] werden vijf typen van academische filosofen geclassificeerd, namelijk de non-filosofen, de pseudo-filosofen, de sub-filosofen, de ware filosofen en de supra-filosofen. De ware filosoof werd daar neergezet als iemand die waarachtig wijsheid lief heeft en daar oprecht naar op zoek is, zonder dogmatisch vast te houden aan één filosofie.1 Dit lijkt tegenstrijdig met de definitie van de ware filosoof zoals gegeven in 'True Philosophy' onder dezelfde serie [in het Nederlands 'Ware filosofie']. Want daar werd de ware filosoof gedefinieerd als iemand die buddhi en het Christusprincipe heeft gerealiseerd, hem op hetzelfde niveau plaatsend als de Buddha en de Christus.2 Deze definitie van de ware filosoof lijkt veel meer overeen te stemmen met de beschrijving van de supra-filosoof als iemand die wijsheid heeft gerealiseerd en zowel wijsheid als liefde belichaamt.

Het moet echter begrepen worden dat de eerste contemplatie werd uitgevoerd binnen de grenzen van de academische etymologie van 'filosofie' terwijl de laatstgenoemde contemplatie werd uitgevoerd vanuit een eigen etymosofie van 'filosofie'. Waar filosofie etymologisch begrepen wordt als liefde voor wijsheid, en een filosoof daaropvolgend als een liefhebber van wijsheid, daar kan de ware filosoof begrepen worden als iemand die waarlijk wijsheid lief heeft en daarnaar zoekt. Waar echter filosofie etymosofisch begrepen wordt als liefde-wijsheid, zijnde het intuïtieve principe in de mens, daar zou de ware filosoof begrepen moeten worden als iemand die dat liefde-wijsheid-principe heeft gerealiseerd. De etymosofisch ware filosoof stemt dus overeen met de etymologisch supra-filosoof. Dat is ook waarom gesteld wordt dat de supra-filosoof niet waarschijnlijk gevonden zal worden op academische universiteiten. Etymologie is academisch terwijl etymosofie contemplatief is.3 En aangezien contemplatie een fundamentelere activiteit is voor het verkrijgen van kennis dan academisch onderzoek,4 etymosofie betrouwbaarder makend dan etymologie, zou de definitie van een filosoof als 'iemand die liefde-wijsheid heeft gerealiseerd' ook genomen moeten worden als fundamenteler dan de definitie die een filosoof houdt voor 'iemand die wijsheid lief heeft en dit zoekt'. In het laatste geval hebben we enkel van doen met de academisch ware filosoof, terwijl in het eerdere geval we van doen hebben met de contemplatief ware filosoof, die bij gratie van contemplatie als zijnde fundamenteler dan academisch onderzoek dan beschouwd zou moeten worden als de waarachtigste filosoof.

De filosoof die wijsheid liefheeft en dit zoekt kan op zijn eigen niveau beschouwd worden als een ware filosoof, echter de waarachtigste filosoof is degene die zijn faculteit van intuïtie heeft gerealiseerd.