Arvindus

Tijdloze wijsheid

De wortelrassen

§

Een mens is een ziel in een lichaam.1 Deze ziel wordt gesymboliseerd door de zon en dit lichaam wordt gesymboliseerd door de maan.2 Dus de menselijke ziel kan 'de zonnemens' genoemd worden en het menselijk lichaam 'de maanmens'. In de tijdloze wijsheid worden termen als 'zonne-engel' [of 'solaire engel'] en 'agnisvatta' gebruikt om te verwijzen naar de ziel en 'maanengel' [of 'lunaire engel'] en 'lunaire pitri' om te verwijzen naar het lichaam.3, 4 Nu hebben de zielen van mensen, die worden beschouwd als de echte mensen,5 en de lichamen van mensen in principe hun onafhankelijke ontwikkelingen. Echter er zijn tijdsperiodes waarin beide samenvallen. Wanneer lichamen in een dusdanige conditie zijn dat ze kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de zielen, en de zielen aan de ontwikkeling van de lichamen, dan vinden incarnaties van specifieke zielen in specifieke lichamen plaats. Wanneer nu in de tijdloze wijsheid wortelrassen worden genoemd dan wordt aan de ene kant gerefereerd aan een specifiek type van menselijk bewustzijn en aan de andere kant aan het collectief van menselijke lichamen dat fysiek zo'n type van bewustzijn representeert. Menselijk bewustzijn als een parallelle en tijdelijk samenvallende evolutie is aangeraakt in 'Ageless Wisdom, Classifications of Humanity' [in het Nederlands 'Tijdloze wijsheid, Classificaties van de mensheid'].6 en hier zullen we ons richten op de fysieke wortelras-representaties.

De tijdloze wijsheid noemt zeven wortelrassen per globe [of bol], alsook zeven globes per keten en zeven ketenen per planetaire logos.7 Onze planetaire logos ontwikkelt zich via zeven ketens, die zich elk via zeven globes ontwikkelen, die zich elk via zeven wortelrassen ontwikkelen (hoewel een globe-ontwikkeling meer omvat natuurlijk dan enkel menselijke ontwikkeling). Ons punt van ontwikkeling kan gevonden worden in de vierde keten op de vierde globe. Onze huidige keten wordt ook 'de aardketen' genoemd en de vorige keten wordt 'de maanketen' genoemd.8, 9

Aan het einde van elke globe-ronde binnen een keten worden de lichamelijke essenties van elk rijk op die globe overgebracht naar de overeenstemmende globe van de volgende ketenronde.10 Bijvoorbeeld de lichamelijke essenties van het minerale rijk van de eerste globe van de eerste keten worden na het einde van de desbetreffende globe-ronde overgebracht naar de eerste globe van de tweede keten. Dit betekent dat de lichamelijke essenties van de mensheid van de vierde globe van de derde keten bij het sluiten van die globe overgebracht werden naar de vierde globe van de vierde keten. De lunaire essenties van de aardglobe van de maanketen werden overgebracht naar de aardglobe van de aardketen.

Bovenstaande betekent dat het eerste wortelras van onze huidige globe geboren werd uit het zevende wortelras van de corresponderende globe van de vorige keten, zijnde de maanketen. Het is daarom dat dit wortelras 'schaduwgeboren' kan worden genoemd. De lunaire pitri's van de aardglobe van de maanketen hebben hun schaduwen zogezegd geworpen op de aardglobe van de aardketen, en uit die schaduwen werd het eerste wortelras gevormd.11 Deze schaduwen bestonden uit etherische substantie (welke H.P. Blavatsky 'astraal' noemde)12 en het eerste ras was dus erg etherisch van aard.13 Dit ras wordt ook 'zelfgeboren' genoemd.14 Zonder sekse zijnde plantten ze zich vergelijkbaar met amoeben voort via celdeling.15, 16 Hun lichamen waren echter nog niet ontwikkeld genoeg om de solaire engelen te huizen, dus die laatste incarneerden niet echt in het eerste wortelras,17 en het ras bleef onintelligent en zonder spraak.18 Dit eerste wortelras verscheen ongeveer één komma zes miljard jaren geleden en werd beheerst door de Wet van Onderdompeling, de onderdompeling indicerend van menselijk leven in materie.19, 20, 21

Uit het eerste wortelras ontwikkelde het tweede wortelras, de zogenoemde 'Hyperboreanen'.22 Dit wortelras was fysiek vaster en mensachtiger23 maar was nog steeds etherisch, het de naam van 'botloos' ras gevend.24 In dit wortelras verscheen de eerste vonk van intelligentie,25 maar zielen incarneerden nog steeds niet volledig.26, 27 Hun spraak was daardoor beperkt tot klinkerexpressies.28 Dit wortelras wordt ook 'zweetgeboren' genoemd omdat, a-seksueel zijnde, ze zich voortplantten via de secretie van substantie, zoals planten doen wanneer ze spruiten.29, 30, 31, 32 Dit tweede wortelras werd beheerst door de Wet van Capitulatie, de capitulatie indicerend van materie aan de drang van de menselijke geest om te incarneren.33, 34

Uit dit tweede wortelras ontwikkelde zich het derde wortelras. Het was tijdens dit wortelras dat de mens fysiek uithardde.35, 36 Bij de start van de ontwikkeling plantte het derde wortelras zich nog steeds voort via substantiesecretie, waardoor aan het vroege derde wortelras ook gerefereerd wordt met 'zweetgeborene'.37 Echter na verloop van tijd veranderde deze manier van voortplanten naar ei-legging, het derde ras ei-geboren makend,38 waarna een ontwikkeling naar baarmoedergeboorte plaatsvond.39 Deze ontwikkeling ging samen met een ontwikkeling van sekseloosheid via androgynie naar een scheiding tussen twee seksen. Tegen het einde van het vierde subras waren nieuwgeboren mensen niet in staat om direct te lopen en tegen het einde van het vijfde subras werden mensen geboren zoals nu.40 Het was toen dat de lichamen volledig uitgehard waren en ook geschikt voor zielen om erin te incarneren.41, 42 Individualisatie vond plaats en de echte mensheid was geboren (want tot dan waren mensen niet echt onderscheiden van dieren).43 Dit gebeurde ongeveer achttienmiljoen jaren geleden.44 Begiftigd met een vonk van intelligentie en geleid door heilige leraren was dit wortelras in staat om wat rudimentaire vormen van spraak en beschaving te vormen.45, 46 Dit derde wortelras wordt ook 'het Lemurische ras' genoemd, genaamd naar het continent Lemurië waarop ze leefden.47 Het doel van dit derde wortelras was de ontwikkeling van en controle over het fysieke lichaam, en hiervoor werden hatha- en laya-yoga beoefend.48, 49 Hun ondeugd was promiscuïteit, leidend tot de syfilitische ziekten.50 Met betrekking tot de Lemurische ondeugd is het ook een opmerkelijke lering dat de huidige Hominidae (de menselijke primaten) het resultaat zijn van een procreatie door denkloze Lemurianen met dieren.51 Dit derde wortelras werd beheert door de Wet van Materialisatie of Verborgen Straling, welke namen refereren aan de solidificatie van het lichaam aan de ene kant en het incarneren van de ziel daarin aan de andere kant.52, 53

Uit dit Lemurische ras werd het vierde wortelras ontwikkeld. Het Lemurische continent zonk weg en het vierde wortelras leefde op het continent van Atlantis, waarvan de naam 'Atlantisch ras' is afgeleid.54, 55 In dit vierde wortelras werd emotie ontwikkeld.56 Begeerte en hebzucht waren hun ondeugden, leidend tot de tuberculosische ziekten,57 en de onderdrukking daarvan leidde tot de kankerachtige ziekten.58 Hun yoga was bhakti-yoga,59 gericht op de transformatie van begeerte in devotie.60 Emotie was zo goed ontwikkeld in dit wortelras dat zelf ons huidige, het vijfde, wortelras nog steeds in zijn algemeenheid emotioneel gepolariseerd is.61, 62 Tijdens deze ontwikkeling werd de deur naar individualisatie (waardoor dieren konden ingaan in het mensenrijk) gesloten.63 Het Atlantische ras was in zijn verschillende subrassen erg gevarieerd met kleuren van zwart, bruin, rood, wit en geel, en met hoogten variërend van dwergachtig tot gigantisch.64 Openlijk onderwezen door de Meesters van de Heilige Hiërarchie bereikten ze ongeëvenaarde niveau's van beschaving.65, 66 Geleid door begeerte misbruikten ze echter de gegeven kennis en veel van hen startte met het praktiseren van zwarte magie. Dit deed de Meesters Zich bij een grote confrontatie tussen witte en zwarte magiërs terugtrekken uit openbaarheid,67 en het Atlantische continent zonk in de zuiverende oceaan om plaats te maken voor een nieuw continent.68 Dit vierde wortelras werd beheerst door de Wet van de Getijden, de fluïde getijden indicerend van emotioneel bewustzijn.69, 70

Het nieuwe continent werd de habitat van het vijfde wortelras, ook genaamd 'het Arische ras',71 dat oprees uit het Atlantische ras. De naam 'Arisch' wordt in de tijdloze wijsheid niet gebruikt in de abusieve Duitse betekenis,72 hoewel wat verwarrend soms ook de term 'Caucasisch' wordt toegepast om aan dit ras te refereren.73 Dit is wat verwarrend omdat, hoewel de tijdloze wijdheid de term 'caucasisch' heeft gebruikt om te refereren aan de Indo-Europese of Arische rassen,74 het hedendaagse gebruik dominant (hoewel niet exclusief) enkel refereert aan de blanke rassen.75 Het Arische ras had, samen met bepaalde Atlantische rassen, overleefd op het hoge Aziatische plateau, waar vandaan die eerste de nieuw oprijzende landen koloniseerden van de regio van India tot de regionen van de Middellandse Zee en Europa. De Atlantische rassen van verschillende kleuren verspreidden zich naar andere gebieden zoals Oost-Azië, Afrika en de Amerika's, en er waren er ook die geïsoleerd raakten op eilanden vanwege oprijzende wateren.76 Zo overleefden spruiten van Atlantische rassen tot op heden onder de nieuwe Arische rassen, zoals er ook nog steeds overblijfselen van de Lemurische rassen gevonden worden in en om Australië.77 Alleen ontwikkelen zich echter onder de invloed van de vijfde rascyclus waarin het denken wordt ontwikkeld.78, 79 In deze cyclus van het vijfde wortelras zijn we gearriveerd bij het vijfde van zeven subrassen,80 waarbij het zesde subras nu wordt voorbereid.81 Het is ook in onze huidige periode dat de Meesters van de Hiërarchie weer openlijk gaan werken onder de mensheid.82 De ondeugd van het vijfde wortelras is afgescheidenheid,83 en zijn yoga is Raja-yoga.84 Het vijfde wortelras wordt beheerst door de Wet van Scheidingen, de neiging van het denken indicerend om af te scheiden.85, 86

Het zesde wortelras zal ontwikkeld worden tegen het einde van ons vijfde wortelras. Dit wortelras wordt beoogd de intuïtie te ontwikkelen.87 Aangenomen wordt dat tegen het einde van het zesde wortelras zich een uiteindelijke confrontatie zal voordoen tussen zwarte en witte magiërs.88 Dit zesde wortelras zal beheerst worden door de Wet van Liefdevol Begrip.89

Het zesde wortelras zal ook een synthese starten van alles wat de mensheid heeft verzameld in ontwikkeling en het zevende wortelras zal die synthese completeren.90 Het kan dus aangenomen worden dat het zevende wortelras beheerst zal worden door de Wet van Synthese.91

Noten
 1. 'Ageless Wisdom, Triplicities in Man', Index: 201308292.
 2. Alice A. Bailey, The Light of the Soul, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 302. "If the student will remember that the moon is the symbol of matter, whereas the sun in its aspect of light is the symbol of the soul, [...]."
 3. Helena P. Blavatsky, Theosophical Glossary, in: Theosophical Classics, (CD-ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002, p. 10. "Agnishwâttas (Sk.). A class of Pitris, [...]. Our solar ancestors as contrasted with the Barhishads, the "lunar" Pitris or ancestors, though otherwise explained in the Purânas"
 4. Alice A. Bailey, Esoteric Healing, A Treatise on the Seven Rays, Volume IV, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 178. "For those of you who are students of The Secret Doctrine, there is much to be unfolded anent the relation of the "lunar Lords," the Barhishad Pitris, to the solar Lord or Angel."
 5. Alice A. Bailey, Discipleship in the New Age, Volume II, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 754. "See the soul as a radiant sun within you (the personality hiding behind its rays). You, the real spiritual man, produce the veiling of the lower man."
 6. 'Ageless Wisdom, Classifications of Humanity ', Index: 201404081.
 7. 'Ageless Wisdom, Cycles', Index: 201403131.
 8. Alice A. Bailey, A Treatise on Cosmic Fire, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 583. "In the third chain, the moon chain, [...]."
 9. Ibidem, p. 781. "This is the case in every scheme in the system, but in the Earth chain a peculiar condition of affairs was brought about through the planetary failure coincident with the moon chain; this is the cause of the present balancing of forces on this chain. The fourth chain in every scheme sees the work of the solar Pitris in connection with man begun."
 10. Helena P. Blavatsky, The Secret Doctrine, Volume I, in: Theosophical Classics, (CD-ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002, Additional Facts and Explanations Concerning the Globes and the Monads / p. 170 ff.
 11. Helena P. Blavatsky, The Secret Doctrine, Volume II, in: Theosophical Classics, (CD-ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002, p. 86. "(a) They threw off their "shadows" or astral bodies—if such an ethereal being as a "lunar Spirit" may be supposed to rejoice in an astral, besides a hardly tangible body. [...] they, the newly-created men, "were the shadows of the Shadows.""
 12. Alice A. Bailey, Telepathy and the Etheric Vehicle, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 141. "Realising that the etheric body was an expression always of the dominant energy controlling mankind in any particular cycle, H.P.B. used the term "astral body" as interchangeable with the etheric body."
 13. "the teaching" in: The Secret Doctrine, Volume I, in: Theosophical Classics, (CD-ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002, p. 188. "Man in the First Round and First Race on Globe D, our Earth, was an ethereal being (a Lunar Dhyani, as man), non-intelligent but super-spiritual; and correspondingly, on the law of analogy, in the First Race of the Fourth Round."
 14. The Secret Doctrine, Volume II, p. 164. "The First Race, the "Self-born," which are the (astral) shadows of their Progenitors."
 15. Ibidem, p. 116. "How could these Chhayas reproduce themselves otherwise; viz., procreate the Second Race, since they were ethereal, a-sexual, and even devoid, as yet, of the vehicle of desire, or Kama Rupa, which evolved only in the Third Race? They evolved the Second Race unconsciously, as do some plants. Or, perhaps, as the Amoeba, only on a more ethereal, impressive, and larger scale."
 16. Ibidem, p. 166. "I. Fission:—
  (a) As seen in the division of the homogeneous speck of protoplasm, known as Moneron or Amoeba, into two.
  (b) As seen in the division of the nucleated cell, in which the cell-nucleus splits into two sub-nuclei, which either develop within the original cell-wall or burst it, and multiply outside as independent entities. (Cf., the First Root-Race.)"
 17. Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume I, A Treatise on the Seven Rays, Volume I, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 377. "The activity of the three divine aspects, in relation to the human family in the first nebulous race (of which science knows nothing), produced what we call the Law of Immersion. It caused that growing diversification of matter, clothing the life, which ultimately produced the early manifestation of the incarnating sons of God. It is not a physical incarnation in the sense that we understand that term."
 18. The Secret Doctrine, Volume II, p. 198. "The Commentaries explain that the first Race—the ethereal or astral Sons of Yoga, also called "Self-born"—was, in our sense, speechless, as it was devoid of mind on our plane."
 19. Ibidem, p. 68.
 20. Esoteric Psychology, Volume I, p. 379.
  "1. The Law of Immersion. first race.
  2. The Law of Capitulation. second race.
  3. The Law of Materialisation. Lemurian race.
    The Law of Hidden Radiance.  
  4. The Law of the Tides. Atlantean race.
  5. The Law of Cleavages. Aryan race.
  6. The Law of Loving Understanding. next race."
 21. Noot 17.
 22. The Secret Doctrine, Volume II, p. 7. "The "HYPERBOREAN" will be the name chosen for the Second Continent, the land which stretched out its promontories southward and westward from the North Pole to receive the Second Race, and comprised the whole of what is now known as Northern Asia."
 23. Ibidem, p. 121. "The old (primitive) Race merged in the second race, and became one with it. [...]. Its "men" melted gradually away, becoming absorbed in the bodies of their own "sweat-born" progeny, more solid than their own. The old form vanished and was absorbed by, disappeared in, the new form, more human and physical."
 24. Ibidem, p. 164. "From the First (race) emanated the second, called the "Sweat-born" , and the "Boneless.""
 25. Ibidem, p. 165. "This is the Second Root-Race, endowed by the preservers (Râkshasas)* and the incarnating gods (Asuras and the Kumâras) with the first primitive and weak spark (the germ of intelligence). . . ."
 26. Helena P. Blavatsky, Transactions of the Blavatsky Lodge, in: Theosophical Classics, (CD-ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002, p. xx. "MAN REMAINED AN EMPTY SENSELESS BHÛTA. . . . THUS HAVE THE BONELESS GIVEN LIFE TO THOSE WHO BECAME MEN WITH BONES IN THE THIRD."
 27. Ibidem, p. xxi. "HOW DID THE MANÂSA, THE SONS OF WISDOM, ACT? THEY REJECTED THE SELF-BORN. THEY ARE NOT READY. THEY SPURNED THE SWEAT-BORN. THEY ARE NOT QUITE READY. THEY WOULD NOT ENTER THE FIRST EGG-BORN."
 28. The Secret Doctrine, Volume II, p. 198. "The Second Race had a "Sound-language," to wit, chant-like sounds composed of vowels alone."
 29. Noot 23.
 30. The Commentary, in: The Secret Doctrine, Volume II, p. 117. ""The early Second (Root) Race were the Fathers of the 'Sweat-born'; the later Second (Root) Race were 'Sweat-born' themselves.""
 31. The Secret Doctrine, Volume II, p. 116. "What will be most contested by scientific authorities is this a-sexual Race, the Second, [...]."
 32. Ibidem, p. 166. "II. Budding:—
  A small portion of the parent structure swells out at the surface and finally parts company, growing to the size of the original organism; e.g., many vegetables, the sea-anemone, etc. (Cf., the Second Root-Race.)*"
 33. Noot 20.
 34. Esoteric Psychology, Volume I, p. 377. "This second law is called (by those of us who deal with law and energy) the Law of Capitulation, because the momentum set up by the desire of the sons of God to incarnate proved too strong for the opposing forces of matter. Nothing then could stop the coming into tangible existence of the incarnating spirits. Matter capitulated to spirit, the divine desire and the divine will set their signature upon the rapidly assembling forms."
 35. The Secret Doctrine, Volume II, p. 789. "That continent [Lemuria] was the home of the first physical Human Stock—the later Third-Race Men."
 36. Ibidem, p. 46. "[...] the Lemurian, the first physical man, [...]."
 37. Ibidem, p. 131. "THEN THE SECOND EVOLVED THE SWEAT-BORN, THE THIRD (Race)."
 38. Ibidem, p. 172. "WHEN THE SWEAT-BORN PRODUCED THE EGG-BORN, THE TWO-FOLD (androgyne Third Race*), THE MIGHTY, THE POWERFUL WITH BONES, THE LORDS OF WISDOM SAID: "NOW SHALL WE CREATE" (a)."
 39. Ibidem, p. 197. "Toward the end of the fourth sub-race, the babe lost its faculty of walking as soon as liberated from its shell, and by the end of the fifth, mankind was born under the same conditions and by the same identical process as our historical generations."
 40. Ibidem, p. 2, 3. "[...]; that is to say, the sexless race reincarnated in the bisexual (potentially); the latter in the Androgynes; these again in the sexual, the later third Race; [...]."
 41. Ibidem, p. 183. "DURING THE THIRD (Race), THE BONELESS ANIMALS GREW AND CHANGED: THEY BECAME ANIMALS WITH BONES (a), THEIR CHHAYAS BECAME SOLID (also)."
 42. Ibidem, p. 198. "In its second half, when the "Sweat-born" gave birth to the "Egg-born," (the middle Third Race); and when these, instead of "hatching out" (may the reader pardon the rather ridiculous expression when applied to human beings in our age) as androgynous beings, began to evolve into separate males and females; and when the same law of evolution led them to reproduce their kind sexually, an act which forced the creative gods, compelled by Karmic law, to incarnate in mindless men; then only was speech developed."
 43. A Treatise on Cosmic Fire, p. 458. "During the third rootrace, animal individualisation took place, and the self-conscious unit, called Man, came into being. "
 44. The Secret Doctrine, Volume II, p. 156. ""The mind-born, the boneless, gave being to the will-born with bones"; adding that this took place in the middle of the Third Race 18,000,000 years ago—[...]."
 45. Ibidem, p. 198. "This did not prevent the last two Sub-Races of the Third Race* from building cities, and sowing far and wide the first seeds of civilization under the guidance of their divine instructors,† and their own already awakened minds."
 46. Noot 42.
 47. Alice A. Bailey, Letters on Occult Meditation, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 354. "Lemuria. A modern term first used by some naturalists and now adopted by Theosophists to indicate a continent that, according to the Secret Doctrine of the East, preceded Atlantis. It was the home of the third root race."
 48. Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume I, A Treatise on the Seven Rays, Volume I, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 355. "In Lemurian times, the yoga of the age which produced the required at-one-ing or unification (preceding the taking of the initiation of the time) was hatha yoga, the yoga of the physical body. This gave to the initiate the needed physical control—[...]."
 49. The Light of the Soul, p. 121. "Karma Yoga has a specific relation to physical plane activity, and to the working out into objective manifestation of all the inner impulses. In its ancient and simplest form it was the yoga of the third or Lemurian root race and its two best known expressions are:
  a. Hatha Yoga,
  b. Laya Yoga."
 50. Esoteric Healing, p. 58. "Of the three major diseases which have been inherited from the past, it might be said that the syphilitic or so-called social diseases are remainders of the excesses indulged in in Lemurian times; [...]."
 51. The Secret Doctrine, Volume II, p. 184 ff.
 52. Noot 20.
 53. Esoteric Psychology, Volume I, p. 377-378. "In the next race, the Lemurian, the triple activity of the divine essential attributes demonstrated as the Law of Materialisation, or (as it is sometimes called) the Law of Hidden Radiance. This law concerns the Light which is in man, and the covering of that Light, in time and space, in order to produce its intensification and its consequent and subsequent radiation, so that, through humanity, light may eventually reach all forms of divine expression."
 54. The Secret Doctrine, Volume II, p. 679. "Probably Southern Asia itself was not the earliest cradle of the human race, but LEMURIA, a continent that lay to the south of Asia, and sank later on beneath the surface of the Indian Ocean."
 55. Letters on Occult Meditation, p. 350. "Atlantis. The continent that was submerged in the Atlantic Ocean, according to the occult teaching and Plato. Atlantis was the home of the Fourth Root Race, whom we now call the Atlanteans."
 56. Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume I, A Treatise on the Seven Rays, Volume I, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 475.
  "The Lemurian consciousness. physical.
  The Atlantean consciousness. astral, emotional, sensuous.
  The Caucasian or Aryan. mental or intellectual."
 57. Esoteric Healing, p. 232. "It is in this situation that we find the origin of tuberculosis. It originated in the organs whereby men breathe and live, and was imposed—as a penalty—by the Great White Lodge; the Masters promulgated a new law for the Atlantean people when Lemurian vice and Atlantean cupidity were at their most ruthless height. This law can be translated into the following terms: "He who lives only for material goods, who sacrifices all virtue in order to gain that which cannot last, will die in life, will find breath failing him, and yet will refuse to think of death until the summons comes.""
 58. Ibidem, p. 58. "Cancer is a gift to modern man from the Atlantean humanity, and the scourge of this disease was the major factor which devastated the inhabitants of old Atlantis. The roots of this dire evil are deep-seated in the emotional or desire nature, and are grounded in the astral body. [...]. Cancer is primarily a disease of inhibition, just as the syphilitic diseases are those of over-expression and overuse of one aspect of the mechanism of man."
 59. The Light of the Soul, p. 120-121. "Bhakti Yoga is the yoga of the heart; it is the bringing into submission of all the feelings, desires and emotions, to the one beloved, seen and known in the heart. It is the sublimation of all the lower loves and the bringing captive of all longings and desire, to the one longing to know the God of love and the love of God.
  It was the "kingly" or crowning science of the last rootrace, the Atlantean, just as the science of Raja Yoga is the great science of our Aryan civilization. "
 60. Ibidem, p. 123. "Fiery aspiration is the sublimation of karma yoga. Devotion to Ishvara is the sublimation of bhakti yoga, whilst spiritual reading is the first step to Raja Yoga."
 61. Esoteric Healing, p. 112, The Causes of Disease Summarised. "[...], yet with the bulk of humanity still in the Atlantean stages of consciousness, [...]."
 62. Telepathy and the Etheric Vehicle, p. 141. "The mass of men are still Atlantean or astral in their natures, [...]."
 63. Esoteric Psychology, Volume I, p. 371. "The door of individualisation or of entrance into the human kingdom has been closed since Atlantean times, but under the new influence it will be partially opened; it will be set ajar, so that a few animals will respond to soul stimulation and discover that their rightful place is on the human side of the dividing door. "
 64. The Secret Doctrine, Volume II, p 433, *. "There were brown, red, yellow, white and black Atlanteans; giants and dwarfs [...]."
 65. Alice A. Bailey, The Rays and the Initiations, A Treatise on the Seven Rays, Volume V, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 381. "The time when the relating, mediating, enlightening correspondences to Those we now call the Masters trod the earth with men and were not withdrawn and apparently invisible, as is now the case. Their task was to bring the primitive intelligence of humanity to the point where there could be the presentation of the Plan, with eventual cooperation."
 66. Esoteric Healing, p. 232. "Heights of luxury were reached in Atlantis of which we, with all our boasted civilisation, know nothing and have never achieved."
 67. Alice A. Bailey, A Treatise on White Magic, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 381-382. "b. The work of the black adepts and the followers of the left hand path. When the Ibezhan adepts (again under instructions from the Masters at Shamballa) began to withdraw into the Temples, to make the mysteries more difficult of attainment and to work against abuses and distortions, a number of Their erstwhile followers, many of great power and knowledge, fought Them and thus we have one of the causes of the appearing of black and white magic, and one of the reasons of the purifying waters of the flood being deemed necessary."
 68. Alice A. Bailey, The Externalisation of the Hierarchy, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 438-439. "In Atlantean days when the power of the Black Lodge was so great that defeat faced the Hierarchy and the destruction of the human soul. Shamballa then interfered, and the world of that time was destroyed. This period is recognised in modern history as the time of the Great Flood."
 69. Noot 20.
 70. Esoteric Psychology, Volume I, p. 378. "The fourth law controlling human destiny is known by the curious name of the Law of the Tides. It concerns the life of desire and of sensory perception and of feeling."
 71. Alice A. Bailey, The Light of the Soul, p. ix. "Students would do well to bear in mind the following correspondences:
  1. The fifth root race. Aryan.
  2. The fifth subrace. Anglo-Saxon."
 72. Alice A. Bailey, Esoteric Astrology, A Treatise on the Seven Rays, Volume III, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 521. "As this is the Aryan or fifth root-race (and I do not use this term in the German, materialistic and untrue sense) [...]."
 73. Noot 56.
 74. Helena P. Blavatsky, Collected Writings, Volume VIII, in: Theosophical Classics, (CD-ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002, p. 328. "[...] the Indo-European or Caucasian race, [...]."
 75. Oxford English Dictionary, Second Edition on CD-ROM (v. 4.0), Oxford University Press, 2009, Caucasian, a. and n.
 76. The Secret Doctrine, Volume II, p. 743.
 77. Ibidem, p. 328. ""Behold," writes a MASTER, "the relics of that once great nation (Lemuria of the Third Race) in some of the flat-headed aborigines of your Australia" ("Esoteric Buddhism," p. 65). But they belong to the last remnants of the Seventh Sub-race of the Third."
 78. Noot 56.
 79. Esoteric Psychology, Volume II, p. 379. "I am here using these three terms only in relation to what we call the Aryan Race, or to what might be more adequately called the Aryan consciousness, for that consciousness demonstrates in a two-fold manner as mental power and personality force. It is found at a certain stage in every human being and in every race; it must therefore be remembered that I am not using the word Aryan as synonymous with Nordic but as descriptive of the intellectual goal of humanity, of which our Occidental civilisation is in the early stages, but which men of all time and all races have individually demonstrated. The Aryan state of consciousness is one into which all men eventually pass."
 80. Alice A. Bailey, Initiation, Humand and Solar, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 61, The present work. "This being the fifth sub-race of the fifth root-race, [...]."
 81. The Secret Doctrine, Volume II, p. 147, *. "The forthcoming 6th Sub Race—which may begin very soon—[...]."
 82. 'Ageless Wisdom, The New Age', Index: 201405031.
 83. Esoteric Psychology, Volume I, p. 378. "We come now to a consideration of the Law of Cleavages, for our race is controlled by the great heresy of separativeness."
 84. The Light of the Soul, p. 215. "The Aryan disciple has to learn to control the mental body and devote it to the service of Ishvara through Raja Yoga, [...]."
 85. Noot 20.
 86. Noot 83.
 87. A Treatise on Cosmic Fire, p. 457. "This bridge will be of a usable nature during the sixth rootrace in which the intuition will show real and general signs of existing."
 88. A Treatise on White Magic, p. 544. "Towards the close of the sixth root race, before the emergence of the seventh, we shall have the true Armageddon about which so much has been taught."
 89. Noot 20.
 90. A Treatise on Cosmic Fire, p. 164. "I would here point out a fact that is little realised, that in this fivefold evolution of man and in this solar system, the two remaining rounds in any planetary cycle, and the sixth and seventh root-races in those cycles are always synthetic; their function is to gather up and synthesise that which has been achieved in the earlier five."
 91. The Rays and the Initiations, p. 266. "This Law of Synthesis
  "works through the Seven which yet are One; [...].""
Bibliografie
 • 'Ageless Wisdom, Classifications of Humanity ', Index: 201404081.
 • 'Ageless Wisdom, Cycles', Index: 201403131.
 • 'Ageless Wisdom, The New Age', Index: 201405031.
 • 'Ageless Wisdom, Triplicities in Man', Index: 201308292.
 • Alice A. Bailey, A Treatise on Cosmic Fire, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, A Treatise on White Magic, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Discipleship in the New Age, Volume II, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Esoteric Healing, A Treatise on the Seven Rays, Volume IV, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume I, A Treatise on the Seven Rays, Volume I, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Initiation, Humand and Solar, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Letters on Occult Meditation, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Telepathy and the Etheric Vehicle, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Externalisation of the Hierarchy, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Light of the Soul, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Rays and the Initiations, A Treatise on the Seven Rays, Volume V, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Helena P. Blavatsky, Collected Writings, Volume VIII, in: Theosophical Classics, (CD-ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002.
 • Helena P. Blavatsky, The Secret Doctrine, Volume I, in: Theosophical Classics, (CD-ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002.
 • Helena P. Blavatsky, The Secret Doctrine, Volume II, in: Theosophical Classics, (CD-ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002.
 • Helena P. Blavatsky, Theosophical Glossary, in: Theosophical Classics, (CD-ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002.
 • Helena P. Blavatsky, Transactions of the Blavatsky Lodge, in: Theosophical Classics, (CD-ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002.
 • Oxford English Dictionary, Second Edition on CD-ROM (v. 4.0), Oxford University Press, 2009.