Arvindus

Tijdloze wijsheid

Subrassen

In 'Ageless Wisdom, The Root Races' [in het Nederlands 'Tijdloze wijsheid, De wortelrassen'] werd een schets van de menselijke wortelrassen gegeven.1 Het eerste wortelras van de rudimentaire mensheid werd vermeld zes miljard jaar geleden verschenen te zijn en de eerste echte mens werd vermeld halverwege het derde wortelras verschenen te zijn, ongeveer achttien miljoen jaren geleden. De mensheid heeft dus een erg oude oorsprong; veel ouder dan de hedendaagse wetenschap erkent, want die laatste traceert de menselijke wortels niet verder terug dan tussen de één- en tweehonderdduizend jaren.2 In deze publicatie zullen we proberen om enkele van de heden gekende mensenrassen terug te traceren naar hun wortels en sub-ras-oorsprongen.

Wanneer een dergelijke taak wordt ondernomen moet het benadrukt worden dat ondanks de aanwezigheid van een scala aan verschillen de mensheid in essentie één is.3 En het moet ook vermeld worden dat zoals in een kleurenreeks de ene kleur zich vermengt met de andere mensenrassen zich ook met elkaar vermengd hebben, kansen laag latend dat er pure rastypen gevonden zullen worden.4 Verder moet het begrepen worden dat hoewel ze terug herleid kunnen worden naar verschillende wortelrassen alle hedendaagse rassen zich ontwikkelen onder dezelfde hedendaagse cyclus, hen in zijn algemeenheid vergelijkbaar makend in bewustzijn.5, 6 En om deze introductie te sluiten moet het in gedachten gehouden worden dat de gegeven informatie in de tijdloze wijsheid niet compleet in detail is. Sommige rasoorsprongen moeten geïnduceerd worden of open gelaten worden. Met deze opmerkingen in gedachten kan de taak voortgaan.

We zullen een chronologische methode toepassen. Er zal gestart worden met de oudste hedendaages rassen. En dit zijn enkele van de Australische en Tasmanische Aboriginals, alsook de Chinese Ainus. Deze mensen worden beschouwd als hebbend een directe afstamming van de minder geëvolueerde rassen van het zevende subras van het derde, of Lemurische, wortelras.7, 8, 9, 10 Er is ook een afstamming van dat Lemurische subras dat tijdens zijn evolutie zich mengde met minder geëvolueerde subrassen van het vierde of Atlantische, wortelras. Nakomelingen van deze afstamming vinden we vandaag bij de inheemsen van Borneo, de Papua's, de Negrito's van die bredere regio, de Andaman-eilanders, de Veddha's van Sri Lanka, de Bosjesmannen (of San-mensen) en Hottentotten van Afrika en de Eskimo's.11, 12, 13 Het is voorspeld dat deze rassen met Lemurische wortels snel (binnen zevenhonderd jaren) bijna volledig zullen verdwijnen.14, 15, 16, 17

Als volgende in lijn van ouderdom kunnen de Polynesiërs genoemd worden. Want van hen wordt gezegd dat ze afstammen van de vroegste van de overlevende subrassen van het vierde, of Atlantische, wortelras.18 De Polynesiërs worden ook voorspeld te verdwijnen.19

Een groter en vitaler ras is dat van het gele of Aziatische ras, zoals gevonden in China en Japan.20 Zij zijn jonger dan voorgenoemde rassen maar stammen nog steeds af van de vroegere subrassen van het Atlantische wortelras.21 Mongolen zijn wat jonger, afstammend van het vijfde subras van het vierde wortelras.22

Afrikanen stammen af van een tak van het zevende subras van het vierde wortelras.23, 24 Bij deze Afrikanen zijn de bovengenoemde derde wortelras-Afrikaanse stammen niet ingesloten, wat ook geldt voor de Afrikaanse Arabische rassen, die later kwamen.25

De meeste huidige rassen die boven niet vermeld zijn en onder niet vermeld zullen worden zijn van Atlantische origine maar niet alle konden herleid worden tot hun subras. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Noord- en Zuid-Amerikaanse Indianen,26 en ook voor de Zuid-Indiase Dravidiërs, die India al bewoonden voordat het eerste subras van het vijfde wortelras, of Arische ras, het Noorden van India binnenviel.27, 28

Dus de Indo-Europees sprekende, noordelijke Indiërs behoren tot het eerste subras van het vijfde wortelras.29 Dit subras wordt gezegd bijna één miljoen jaren oud te zijn.30 Zij zijn het meest spirituele ras op het moment.31 Dit is in analogie met het eerste wortelras, wat het meest spirituele wortelras was.32

Vanuit Noord-India verspreidde het Arische ras zich naar Europa en het Mediterrane gebied, verschillende opeenvolgende subrassen ontwikkelend. De Egyptenaren worden genoemd te behoren tot het tweede subras.33 Maar dan hebben we het waarschijnlijk niet over de originele Egyptenaren, de zogenoemde 'Oost-Aethiopiërs', die gezegd worden af te stammen van de Zuid-Indiërs, wat de Dravidiërs zouden zijn.34 Wanneer Blavatsky deze Dravidiërs in deze context 'donker-gehuide Ariërs' noemt moet het woord "Ariër" waarschijnlijk opgevat worden in zijn betekenis van 'nobele krijger' in plaats van als wortelrasaanduiding.35 De Dravidiërs en hun Egyptische kolonie waren pre-Brahmaans, pre-Vedisch en dus pre-Arisch, dat laatste in de raciale zin.36, 37 Dus oorspronkelijk werd Egypte bevolkt door Oost-Aethiopiërs, wiens landen later werden binnengevallen door het tweede wortelras van het Arische wortelras, de afstammelingen van de Noord-Indiërs. Zo werd Egypte een weerspiegeling van India, waar de Dravidische landen werden binnengevallen door eerste subras-Ariërs.38 Dit wordt ondersteund door de opmerking dat de eerste Egyptische piramiden gebouwd werden door Atlantiërs,39 waarna de Oost-Aethiopiërs 'de machtige bouwers' worden genoemd,40 aanduidend dat die laatste in die Atlantische traditie stonden, daarmee hen en de Dravidiërs indicerend als van Atlantische afstamming.

Het derde subras van het vijfde wortelras wordt waarschijnlijk gerepresenteerd door de mensen van het Midden-Oosten, een breed gebied van het oosten van Turkije tot het Westen van Iran, bestaande uit Arabieren en Semieten. Deze aanname wordt geïnduceerd uit verschillende stukjes informatie. Blavatsky vermeldde dat de Europeanen als Arisch subras ontwikkelden uit het derde subras in Europa en Asia Minor.41 En als link tussen de Ariërs ten westen van Asia Minor en de originele Indiase Ariërs worden de Akkadiërs genoemd,42 een volk dat ruwweg de landen bewoonde van Asia Minor tot West-Iran. De Ariërs van het Midden-Oosten zijn dus als een derde Arische subras geografisch geplaatst tussen het eerste subras van de Indiërs in het oosten,43 het tweede subras van de Egyptenaren in het zuiden en de volgende subrassen van de Europeanen in het westen. Dit derde subras wordt beschouwd fysiek het meest geperfectioneerd te zijn.44 Dit in analogie met het derde wortelras, dat het meest fysieke wortelras was.45

De Mediterraanse Europeanen vormen dan het vierde Arische subras (de originele Atlantische bewoners vervangend).46 Dit kan geïnduceerd worden vanuit de conceptie dat vierde subrassen volgen na derde subrasse, vanuit Blavatskys opmerking dat het Europese subras zich ontwikkelde uit het derde subras, en vanuit de tijdloze wijsheid-lering dat de noordwest-Europeanen het vijfde subras betreffen.47 Deze inductie past bij de beschouwing dat de Mediterraanse Europese Ariërs (in het bijzonder de Grieken en Romeinen) de oudste Ariërs zijn van Europa en dat ze zich geografisch het dichtst bij Asia Minor bevinden.

Zo arriveren we bij het huidige vijfde Arische subras, dat van de noordwesterse Europeanen.48 Met 'huidige' wordt natuurlijk niet bedoeld dat de andere subrassen niet meer bestaan, maar eerder dat we ons nu in de vijfde cyclus bevinden van het vijfde wortelras, die gekatalyseerd of voltrokken wordt door de noordwesterse Europeanen.49 Ze bevinden zich nu rond de apex van hun cyclus.50 Dit subras wordt beschouwd als intellectueel het meest geperfectioneerd te zijn.51 En dit opnieuw in analogie met het vijfde wortelras (het Arische), in welke cyclus het denken wordt ontwikkeld.52 Interessant om te vermelden is dat van de Hominidae-schedels en -botten die zijn gevonden in Europa wordt gezegd dat ze de overblijfselen zijn van verdwenen Atlantische mensenrassen die de landen bevolkten voordat de Ariërs kwamen,53 (en dit verhaal kan mutatis mutandis natuurlijk doorgetrokken worden naar zulke vondsten in andere gebieden).

Heden gearriveerd zijnde rond de apex van het vijfde subras beginnen alreeds de eerste exemplaren te verschijnen van het zesde subras.54 Dit zesde subras evolueert het meest vanuit het Caucasische ras en zal hoogstwaarschijnlijk zijn focus hebben in Noord-Amerika.55 Echter het tot aanzijn komen van dit subras is een wereldwijd fenomeen, en exemplaren zijn ook al gezien onder de Aziaten van China en Japan.56 Dit zesde subras zal meer intuïtief zijn en zal het abstracte denken ontwikkelen (in opvolging van het vijfde subras, dat het concrete denken heeft ontwikkeld en nog ontwikkelt).57

Interessant hier is dat de huidige voorbereiding van het zesde wortelras samenvalt met het arriveren van het nieuwe tijdperk,58 wat de energie zal implementeren van universaliteit.59 En deel van het Heilige Plan in het naar voren brengen van het zesde subras is het mengen van rassen, wat een meer hybride ras tot stand zal brengen.60

Bovenstaande is ook in analogie met het zesde wortelras, waarin een synthese van menselijke ervaring gestart zal worden.61 En zoals in het zevende wortelras deze synthese voltooid zal worden62 kan dit in analogie ook verwacht worden in het zevende subras van het huidige vijfde wortelras. Die tijden liggen echter nog ver voor ons.

Noten
 1. 'Ageless Wisdom, The Root Races', Index: 202008161.
 2. Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite, (CD-ROM), Encyclopædia Britannica, Chicago, 2010, human evolution, Introduction.
 3. Alice A. Bailey, 'The Destiny of the Nations', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, 3. "The world is one world and its sufferings are one; humanity is in truth a unity, but many are still unaware of this and the whole trend of the present teaching is directed to the awakening of humanity to this while there is yet time to avert still more serious conditions. The sins of humanity are also one. Its goal is one and it is as one great human family that we must emerge into the future. I would emphasise this thought: it is as one humanity, chastened, disciplined but illumined and fused, that we must emerge into the future."
 4. Alice A. Bailey, 'Esoteric Healing, A Treatise on the Seven Rays, Volume IV', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, Part One, Ch. II. "Inter-marriage between nations and races, the fusion of bloods for hundreds of years—due to migration, travel, education and mental unity—has led to there being no really pure racial types today."
 5. 'Ageless Wisdom, The Root Races'. "All are developing however under the influence of the fifth race cycle wherein the mind is developed."
 6. Benjamin Creme, The Ageless Wisdom Teaching, An introduction to humanity's spiritual legacy, Share International Foundation, London, 2006, p. 21. "Yes, there are various sub-races. Today, there are people who are really Atlantean in their physical body, like all the Mongolian type people – the Chinese, Japanese, American Indians, the Eskimo, South American Indians – these all have Atlantean bodies, but the people in those bodies are, of course, of the Aryan race."
 7. Helena P. Blavatsky, 'The Secret Doctrine, Volume II', in: Theosophical Classics, (CD ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002, indic. p. 328. ""Behold," writes a MASTER, "the relics of that once great nation (Lemuria of the Third Race) in some of the flat-headed aborigines of your Australia" […]. But they belong to the last remnants of the Seventh Sub-race of the Third."
 8. Ibidem, indic. p. 318. "The Australians and their like are the descendants of those, who, instead of vivifying the spark dropped into them by the "Flames," extinguished it by long generations of bestiality."
 9. Ibidem, indic. p. 195. "Of such semi-animal creatures, the sole remnants known to Ethnology were the Tasmanians, a portion of the Australians and a mountain tribe in China, the men and women of which are entirely covered with hair. They were the last descendants in a direct line of the semi-animal latter-day Lemurians referred to. There are, however, considerable numbers of the mixed Lemuro-Atlantean peoples produced by various crossings with such semi-human stocks—e.g., the wild men of Borneo, the Veddhas of Ceylon, classed by Prof. Flower among Aryans (!), most of the remaining Australians, Bushmen, Negritos, Andaman Islanders, etc."
 10. Alice A. Bailey, 'Initiation, Humand and Solar', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, Ch. IV, The immediate effect. "[…] the bushmen of South Africa, the Veddhas of Ceylon, and the hairy Ainus."
 11. Noot 9.
 12. Ibidem, indic. p. 779. "The Malays and Papuans are a mixed stock, resulting from the intermarriages of the low Atlantean sub-races with the Seventh sub-race of the Third Root-Race. Like the Hottentots, they are of indirect Lemuro-Atlantean descent."
 13. Mahatma Koot Hoomi, in: A. T. Barker (editor), 'The Mahatma Letters to A.P. Sinnett', in: Theosophical Classics, (CD ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002, ML-18. "The Australian, the Esquimaux, the Bushmen, the Veddahs, etc., are all side-shooting branchlets of that Branch which you call "cave-men" — the third race (according to your Science — the second) that evoluted on the globe. They are the remnants of the seventh ring cave-men, remnants "that have ceased to grow and are the arrested forms of life doomed to eventual decay in the struggle of existence" in the words of your correspondent? "
 14. Ibidem.
 15. Helena P. Blavatsky, 'The Secret Doctrine, Volume II', indic. p. 780. "As Lefèvre remarks, "the time is drawing near when there will remain nothing but three great human types" (before the Sixth Root-Race dawns), the white (Aryan, Fifth Root-Race), the yellow, and the African negro—with their crossings (Atlanto-European divisions). Redskins, Eskimos, Papuans, Australians, Polynesians, etc., etc.—all are dying out."
 16. Ibidem, indic. p. 332. "As the Tasmanians are now completely extinct, and the Australians rapidly dying out, so will the other old races soon follow."
 17. Alice A. Bailey, 'A Treatise on Cosmic Fire', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, Section Two, Division D, II, 3, b, (c). "During the next seven hundred years, these low aboriginal races will practically die out and will not—in this round—reincarnate."
 18. 'The Secret Doctrine, Volume II', indic. p. 332. "The Polynesians belong to the very earliest of the surviving [Atlantean] sub-races, the others [the Indian tribes and the inhabitants of the Indo-Chinese countries] to the very last and transitory stock."
 19. Noot 15.
 20. Alice A. Bailey, 'Problems of Humanity, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, Ch. IV. "[…]the yellow races (the Chinese and the Japanese) […]."
 21. 'The Secret Doctrine, Volume II', indic. p. 199. "* The present yellow races are the descendants, however, of the early branches of the Fourth Race."
 22. Mahatma Koot Hoomi, in: 'The Mahatma Letters to A.P. Sinnett', ML-17, (4). "Take a seventh ring African or a fifth ring Mongolian […]."
 23. Ibidem.
 24. 'The Secret Doctrine, Volume II', indic. p. 740. "As to the African tribes—themselves diverging offshoots of Atlanteans modified by climate and conditions—[…]."
 25. 'The Secret Doctrine, Volume II', indic. p. 200. "The Semites, especially the Arabs, are later Aryans—degenerate in spirituality and perfected in materiality. To these belong all the Jews and the Arabs. The former are a tribe descended from the Tchandalas of India, the outcasts, many of them ex-Brahmins, who sought refuge in Chaldea, in Scinde, and Aria (Iran), and were truly born from their father A-bram (No Brahmin) some 8,000 years B.C. The latter, the Arabs, are the descendants of those Aryans who would not go into India at the time of the dispersion of nations, some of whom remained on the borderlands thereof, in Afghanistan and Kabul,* and along the Oxus, while others penetrated into and invaded Arabia."
 26. Noot 6.
 27. 'The Secret Doctrine, Volume II', indic. p. 768. "As the comparatively fair Brahmins have come—when invading India with its dark-coloured Dravidians—from the North, so the Aryan Fifth Race must claim its origin from northern regions."
 28. Helena P. Blavatsky, 'Collected Writings, Volume II', in: Theosophical Classics, (CD ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002, indic. p. 317. "[…] as the Dravidian and other aboriginal peoples preceded the Aryans in India."
 29. Mahatma Koot Hoomi, in: 'The Mahatma Letters to A.P. Sinnett', ML-23B. "I told you before now, that the highest people now on earth (spiritually) belong to the first sub-race of the fifth root Race, and those are the Aryan Asiatics; the highest race (physical intellectuality) is the last sub-race of the fifth — yourselves the white conquerors."
 30. 'The Secret Doctrine, Volume II', indic. p. 470, 471. "The Aryan Hindu belongs to the oldest races now on earth; the Semite Hebrew to the lateSt. One is nearly one million years old; the other is a small sub-race some 8,000 years old and no more."
 31. Noot 29.
 32. Noot 1.
 33. 'The Secret Doctrine, Volume II', indic. p. 750. "And yet there are records which show Egyptian priests—Initiates—journeying in a North-Westerly direction, […].The archaic records show the Initiates of the Second Sub-race of the Aryan family moving from one land to the other […]."
 34. Helena P. Blavatsky, 'Collected Writings, Volume XI', in: Theosophical Classics, (CD ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002, indic. p. 265. "For it is generally acknowledged that the people whom those two authors call Ethiopians of the East were no other than a colony of very dark-skinned Âryans, the Dravidians of Southern India, who took an already existing civilization with them to Egypt."
 35. Helena P. Blavatsky, 'Isis Unveiled, Volume II', in: Theosophical Classics, (CD ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002, indic. p. 435. "It is yet far from being proved who were the original and primitive masters of India. That this period is now beyond the reach of documentary history, does not preclude the probability of our theory that it was the mighty race of builders, whether we call them Eastern Æthiopians, or dark-skinned Aryans (the word meaning simply "noble warrior," a "brave")."
 36. 'The Secret Doctrine, Volume II', indic. p. 608. "[…]and the occupation of India by the Brahmans, […]."
 37. 'Isis Unveiled, Volume II', indic. p. 435. "For reasons that we will now adduce, we are prepared to maintain that Egypt owes her civilization, commonwealth and arts — especially the art of building, to pre-Vedic India, and that it was a colony of the dark-skinned Aryans, or those whom Homer and Herodotus term the eastern Æthiopians, i.e., the inhabitants of Southern India, who brought to it their ready-made civilization in the ante-chronological ages, of what Bunsen calls the pre-Menite, but nevertheless epochal history."
 38. Ibidem, indic. p. 417. "India and Egypt were two kindred nations, and the Eastern Ethiopians—the mighty builders—have come from India, as is pretty well proved, it is hoped, in "ISIS UNVEILED." (Vol. I. p. 569-70)."
 39. Ibidem, indic. p. 429. "The civilization of the Atlanteans was greater even than that of the Egyptians. It is their degenerate descendants, the nation of Plato's Atlantis, which built the first Pyramids in the country, and that certainly before the advent of the "Eastern Æthiopians," as Herodotus calls the Egyptians."
 40. Noot 38.
 41. 'The Secret Doctrine, Volume II', indic. p. 753. "[…], ever since the third sub-race of the Aryan stock, which sub-race—born and developed in Europe and Asia Minor under new climates and conditions—had become European."
 42. Ibidem, indic. p. 203. "They [the Akkadians] were simply emigrants on their way to Asia Minor from India, […]."
 43. Helena P. Blavatsky, 'Collected Writings, Volume III', in: Theosophical Classics, (CD ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002, indic. p. 420. "There was a time when the ancient nations of the West included under the generic name of India many of the countries of Asia now classified under other names. There was an Upper, a Lower, and a Western India, even during the comparatively late period of Alexander; and Persia-Iran is called Western India in some ancient classics."
 44. Noot 25.
 45. Noot 1.
 46. Mahatma Koot Hoomi, in: 'The Mahatma Letters to A.P. Sinnett', ML-23B. "See the remnants of the Atlanteans, — the old Greeks and Romans (the modern belong all to the fifth Race); […]."
 47. 'A Treatise on Cosmic Fire', Sec. Two, Div. D, II, 1, b.
  The 5th root-race. The Aryan. Mental development.
  The 5th sub-race. The Teutonic and Anglo-Saxon.
 48. 'The Secret Doctrine, Volume II', indic. p. 471. "Considering that our Race has reached its Fifth Sub-race, […]."
 49. Mahatma Koot Hoomi, in: 'The Mahatma Letters to A.P. Sinnett', ML-23B. "We may speak only of the "stagnant conditions" into which, following the law of development, growth, maturity and decline every race and sub-race falls into during its transition periods."
 50. Mahatma Koot Hoomi, in: Ibidem. "Your sub-races are now running toward the apex of their respective cycles, […]."
 51. Noot 29.
 52. Noot 1.
 53. 'The Secret Doctrine, Volume II', indic. p. 740. "The earliest Palæolithic men in Europe—about whose origin Ethnology is silent, and whose very characteristics are but imperfectly known, though expatiated on as "ape-like" by imaginative writers such as Mr. Grant Allen—were of pure Atlantean and "Africo" Atlantean stocks."
 54. Ibidem, indic. p. 444, 445. "Now, Occult philosophy teaches that even now, under our very eyes, the new Race and Races are preparing to be formed, and that it is in America that the transformation will take place, and has already silently commenced. Pure Anglo-Saxons hardly three hundred years ago, the Americans of the United States have already become a nation apart, and, owing to a strong admixture of various nationalities and inter-marriage, almost a race sui generis, not only mentally, but also physically. "Every mixed race, when uniform and settled, has been able to play the part of a primary race in fresh crossings," says de Quatrefages. "Mankind, in its present state, has thus been formed, certainly, for the greatest part, by the successive crossing of a number of races at present undetermined." ("The Human Species," p. 274.)
  Thus the Americans have become in only three centuries a "primary race," pro tem., before becoming a race apart, and strongly separated from all other now existing races. They are, in short, the germs of the Sixth sub-race, and in some few hundred years more, will become most decidedly the pioneers of that race which must succeed to the present European or fifth sub-race, in all its new characteristics. After this, in about 25,000 years, they will launch into preparations for the seventh sub-race; until, in consequence of cataclysms—the first series of those which must one day destroy Europe, and still later the whole Aryan race (and thus affect both Americas), as also most of the lands directly connected with the confines of our continent and isles—the Sixth Root-Race will have appeared on the stage of our Round."
 55. Ibidem.
 56. Alice A. Bailey, 'Education in the New Age', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, Ch. IV, Reasons for the Present World Unrest. "Second, the emerging of a new racial type. The subjective outlines of this type can already clearly be seen. So glamoured are we by the form side that many claims are made today that the new race is to be found in America. The new race is forming in every land, but primarily in those lands where the fifth or Caucasian races are to be found. Among the fourth race peoples, however, a few, such as those to be found among the Chinese and the Japanese, are being discovered by the Hierarchy and are making their real and esoteric contribution to the whole."
 57. 'A Treatise on Cosmic Fire', Sec. Two, Div. B, IV, 2, a. "Perhaps too much importance has been attached to the statement of some occult writers that the sixth subrace will be intuitive. The intuition will be awakening, and will be more prominent than now, but the outstanding characteristic will be the ability of the units of the sixth subrace to think in abstract terms, and to use the abstract mind. Their function will be to perfect (as far as may be in this round) the group antaskarana, or the link between the mental and the buddhic."
 58. 'Ageless Wisdom, The New Age', Index: 201405031.
 59. Alice A. Bailey, 'The Reappearance of the Christ', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, Ch. Four. "This new energy is the "implementing force of universality"; it concerns the future. This inflow of Aquarian energy is one of the factors which will enable the Christ to complete His task as world Saviour and world Teacher."
 60. 'Esoteric Healing, Part One, Ch. II. "This movement of millions of men everywhere is one of the paramount factors which will condition the new civilisation, and its importance is based upon the fact that in twenty-five years' time men and women will be a hybrid race whose fathers and mothers will be of every imaginable nation; white fathers will have had physical relation with women of every Asiatic or African origin, thus producing a fusion of blood which—if recognised and rightly handled and developed, from the educational angle and with understanding—will express in embryo the nature of the sixth rootrace, and which will be in fact HUMANITY without any racial or national barriers, with no so-called pure blood and exclusive castes, and with a new and virile sense of life because of the infusion of stronger stocks with the weaker or worn-out types and of the newer racial strains with the older and more developed. I hold no brief for the manner in which this is being brought about. It could have happened without war and through a conviction that all men are equal and human, and that the mixture of races would solve many problems; war, however, has hastened the process and the soldiers of all the armies of the world are having physical relations with women of all races, all civilisations and all colours. This must, whether regarded as right or wrong according to the code of ethics and standards of the observer, produce an entirely new situation with which the world of the future will have to cope; it must inevitably break down national prejudices and racial barriers—the first producing more effect than the latter during the initial stages. Inevitably a more homogeneous humanity will appear during the changes of the next one hundred years. Many attitudes and many customary reactions which today hold sway will vanish, and types and qualities and characteristics for which we have as yet no precedent will appear upon a large scale."
 61. Noot 1.
 62. Ibidem.
Bibliografie
 • 'Ageless Wisdom, The New Age', Index: 201405031.
 • 'Ageless Wisdom, The Root Races', Index: 202008161.
 • Alice A. Bailey, 'A Treatise on Cosmic Fire', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, 'Education in the New Age', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, 'Esoteric Healing, A Treatise on the Seven Rays, Volume IV', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, 'Initiation, Humand and Solar', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, 'Problems of Humanity', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, 'The Destiny of the Nations', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • A. T. Barker (editor), 'The Mahatma Letters to A.P. Sinnett', in: Theosophical Classics, (CD ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002.
 • Helena P. Blavatsky, 'Collected Writings, Volume II', in: Theosophical Classics, (CD ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002.
 • Helena P. Blavatsky, 'Collected Writings, Volume III', in: Theosophical Classics, (CD ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002.
 • Helena P. Blavatsky, 'Collected Writings, Volume XI', in: Theosophical Classics, (CD ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002.
 • Helena P. Blavatsky, 'Isis Unveiled, Volume II', in: Theosophical Classics, (CD ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002.
 • Helena P. Blavatsky, 'The Secret Doctrine, Volume II', in: Theosophical Classics, (CD ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002.
 • Helena P. Blavatsky, 'The Secret Doctrine, Volume II', in: Theosophical Classics, (CD ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002.
 • Benjamin Creme, The Ageless Wisdom Teaching, An introduction to humanity's spiritual legacy, Share International Foundation, London, 2006.
 • Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite, (CD-ROM), Encyclopædia Britannica, Chicago, 2010, 'human evolution'.