Arvindus

Vragen

Kan de mentale eenheid oprijzen naar de vlam van de egoïsche lotus?

Vraag

Ik heb uw / je tekst gelezen over de evolutie van de egoïsche lotus en de petalen op uw / je website.1 Ik wil u / je graag iets vragen. Is het mogelijk tijdens de evolutie van de ziel dat de mentale eenheid oprijst via de antahkarana naar de stam van de egoïsche lotus, binnenin de vlam?

Antwoord

In de gevorderde stadia van menselijke evolutie vindt er een fusie plaats tussen het lagere, concrete denken en het hogere, abstracte denken.2, 3 De essentie van de mentale eenheid wordt geabsorbeerd of geabstraheerd in de vlam van de egoïsche lotus, en het omhulsel, zogezegd, van de mentale eenheid wordt verbrand door het solaire vuur van de ziel.4 Dit correspondeert op zijn eigen niveau met wat 'de ascentie' wordt genoemd in de tijdloze wijsheid.5 Dus in essentie rijst de mentale eenheid inderdaad op (ascendeert deze) in de vlam tijdens de evolutie van de ziel. Maar we moeten in gedachte houden dat dat een abstractie is (volgens de symbolische verticale lijn) en geen concrete beweging (volgens een symbolische horizontale lijn). Dit antwoord kan ook afgeleid worden uit de publicatie zelf, onder de subparagraaf 'Destruction' [of 'Vernietiging' in de Nederlandse vertaling] (en zijn corresponderende noten).6

Bibliografie
  • 'Ageless Wisdom, The Egoic Lotus ', Index: 201305241.
  • Alice A. Bailey, A Treatise on Cosmic Fire, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
  • Alice A. Bailey, From Bethlehem to Calvary, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
  • Alice A. Bailey, The Rays and the Initiations, A Treatise on the Seven Rays, Volume V, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.