Arvindus

Dagboek van de eeuwigheid

Het Lucis Trust-logo

  • Titel: Dagboek van de eeuwigheid, Het Lucis Trust-logo.
  • Auteur: Arvindus.
  • Uitgever: Arvindus.
  • Auteursrecht: Arvindus, 2021, alle rechten voorbehouden.
  • Index: 202103281.
  • Editie: html, tweede editie.

Inhoud

Helmond, 28 maart 2021

Pakweg anderhalve week terug werd een publicatie in de Contemplaties-serie voltooid met als titel 'Psi'. Het woord 'psyche' werd daar gelezen als 'psi-chi' en van de vormen van de corresponderende Griekse letters werd een monogram geconstrueerd bestaande uit een drietand en een kruis van twee diagonale lijnen aan de basis van de drietand. In overeenstemming met de symboliek van het jaren eerder gecontempleerde christelijke chi-rho-monogram werd het kruis van chi geacht het kruis van de materie te representeren. En zoals de ellips van rho bedacht werd de geest te symboliseren die aan het kruis van materie wordt genageld, zo werd psi de symboliek van de ziel gegeven die in het psi-chi-monogram eveneens aan dat kruis wordt genageld. Het psi-chi-monogram, zo werd gecontempleerd, symboliseert de ziel in incarnatie.

In de ochtend van een paar dagen geleden werd er niet aan een nieuwe eigen publicatie gewerkt maar werd er een boek proefgelezen voor een uitgever van spirituele boeken. Hiervoor werd er gezeten voor een roldeurkast waarin een uitschuifbare plank op bureauhoogte was geplaatst om zo als bureautafel te dienen die bij afsluiting van het werk netjes in een gesloten kast weggeborgen kon worden. Boven de uitschuifbare plank waren een viertal vaste planken geplaatst waarbij op de eerste van onderaf plastic ladebakken met spullen daarin waren geplaatst.

Toen de concentratie op het proeflezen verslapte en de ogen vermoeid werden werd het proeflezen losgelaten en werd er ontspannen achterover geleund tegen de tamelijk verticaal ingestelde rugleuning van de bureaustoel. De ogen werden wegbewogen van het computerscherm en vonden een rustpunt op de bovenste van twee links geplaatste ladebakken van de onderste vaste plank. Dit was de bak die ook de CD-ROM's met verzamelwerken bevatte.

Omdat de bakken semi-transparant waren kon de voorste CD-ROM goed gezien worden. Het was de veelgebruikte CD-ROM van Alice Bailey met daarop haar vierentwintig boeken van esoterische filosofie. Het belang daarvan voor de eigen vorming werd onderkend en de ogen kwamen te rusten op het Lucis Trust-logo dat in wit op een blauwe achtergrond rechtsonder was gedrukt. Een verbluffing schoot door het bewustzijn en deed als bij donderslag alle gedachten vervliegen. Het zo gekende logo van Lucis Trust toonde een driehoek met daarin een licht aangepaste drietand en een kruis van twee diagonale lijnen. Het logo van de uitgever van de boeken die zo intens gewaardeerd werden bevatte een psi-chi-monogram!