Arvindus

Contemplaties

Dertien (13)

 • Voor Kai's dertiende verjaardag

§

In het hedendaagse Westen wordt het nummer dertien beschouwd als een ongeluksgetal. Onderzoekers zijn niet zeker over waarin deze opvatting is geworteld. Vaak beschrijven ze dat het nummer twaalf beschouwd wordt als een perfect nummer waarbij een dertiende een verstoring van die perfectie zou zijn. Er zijn bijvoorbeeld twaalf Olympische goden, twaalf zodiactekens, twaalf maanden in een jaar en twaalf uren in een dag (en twaalf in een nacht). We vinden dit ook in Bijbelse overleveringen waar er twaalf stammen van Israël zijn, twaalf kleine profeten en twaalf discipelen rond Jezus Christus.1, 2, 3

De nummerologische waarde van dertien (13) is vier (1+3=4), een nummer dat minder aanwezig is in het bewustzijn van het hedendaagse Westen. In de tijdloze wijsheid, waar de mens wordt beschouwd als bestaande uit zeven principes, is het nummer vier gerelateerd aan de ene kant aan het lager zelf met zijn vier principes van concreet denken, emotie, vitaliteit en fysicaliteit en aan de andere kant aan het gebied van de intuïtie of buddhi, zijnde het vierde gebied in het bestaan.4, 5, 6

Voor deze contemplatie zal het interessant zijn om de lijn te volgen van het nummer dertien naar het nummer vier naar de intuïtie. Deze intuïtie, buddhi, is gerelateerd aan het hartcentrum (anahata chakra) dat (geteld vanaf zowel boven als beneden) het vierde centrum betreft en dat ook de zetel is van het zielsprincipe, het liefde-wijsheid-principe of het Christusprincipe.7, 8

Bovenstaande lijn aldus volgend zien we het nummer dertien als verbonden zijnde met het Christusprincipe. Dit is zinnig wanneer we beschouwen dat Jezus Christus twaalf discipelen had, want dat maakt Hem de dertiende in het gezelschap. Dit wordt bevestigd wanneer we het nummer dertien beschouwen als bestaande uit de nummers één en drie, want in de tijdloze wijsheid is in een drievoudige onderverdeling één het nummer van geest en drie dat van materie, welke aan elkaar gerelateerd worden en dus samengebracht worden door het Christusprincipe.9

Bovenstaande gedachte sluit aan bij wat eerder werd gecontempleerd over de Griekse letter psi (Ψ) .10 Want deze letter, grafisch bestaande uit een gekantelde drie boven en een nummer één onder, werd bevonden de ziel en dus het Christusprincipe aan te duiden. Het nummer dertien (13) verder grafisch analyserend werd in die contemplatie ook gezien dat het grafisch een vlinder weergeeft (bezien vanaf de zijkant), wat een goedbekend symbool betreft van de ziel.

'Als het nummer dertien gerelateerd is aan de Christus, waarom zou het dan beschouwd worden als een ongeluksnummer?' kan men vragen. In principe kan dit van doen hebben met het gegeven dat om het Christusbewustzijn te winnen een onthechting van alle materialiteit bereikt moet worden. Elk materieel ding waaraan we vasthouden moet, innerlijk, opgegeven worden als we Christus willen bereiken.11 Dus wat beschouwd kan worden als een ongeluksnummer door de gemiddelde mens die geen interesse heeft in spiritualiteit kan beschouwd worden als een geluksnummer door spirituele mensen, aspiranten en discipelen die Christus willen bereiken.12

Moge dan dertien voor ons een geluksgetal worden.13

Noten
 1. Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite, (CD-ROM), Encyclopædia Britannica, Chicago, 2015, number symbolism, 12.
 2. Ibidem, Twelve, The.
 3. William Hansen, Classical Mythology, A Guide to the Mythical World of the Greeks and Romans, Oxford University Press, Oxford / et alibi, 2004, p. 250.
 4. 'Contemplations, Language Layers', Index: 202111181.
 5. Alice A. Bailey, Letters on Occult Meditation, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 358, "Quaternary. The fourfold lower self, […]."
 6. 'Ageless Wisdom, Man on the Planes', Index: 201212031, The Planes.
 7. 'Ageless Wisdom, The (Human) Centres', Index: 201909091.
 8. Alice A. Bailey, Esoteric Healing, A Treatise on the Seven Rays, Volume IV, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 165. "The heart, the love-wisdom of the soul, the buddhi or Christ principle."
 9. 'Contemplations, 'Ψ'', Index: 202104131.
 10. Ibidem.
 11. The American Standard New Testament, (software), Version 1.0, Ages Software, Albany, 1996, Philippians, Ch. 3, v. 7-8. "Howbeit what things were gain to me, these have I counted loss for Christ. Yea verily, and I count all things to be loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord: for whom I suffered the loss of all things, and do count them but refuse, that I may gain Christ,"
 12. 'Ageless Wisdom, Classifications of Humanity', Index: 201404081.
 13. Deze dertiende nota werd toegevoegd voor veel geluk.
Bibliografie