Arvindus

Herinneringen

Tijdloze wijsheid

  • Titel: Herinneringen, Tijdloze wijsheid.
  • Auteur: Arvindus.
  • Uitgever: Arvindus.
  • Auteursrecht: Arvindus, 2020, alle rechten voorbehouden.
  • Index: 201211103.
  • Editie: html, eerste editie.

Inhoud

§

De term 'tijdloze wijsheid' (als benaming ook wel geschreven met hoofdletters) verwijst specifiek naar de werken van Alice Bailey maar ook naar de leringen van de Meesters van Wijsheid van de trans-Himalaya-loge in zijn algemeenheid. Deze Meesters werken meestal niet openbaar maar geven hun leringen, veelal bestemd voor de Westerse wereld, telepathisch door aan hun discipelen, die deze leringen dan kondig maken. Voorbeelden van dergelijke Meesters zijn Djwhal Khul, Koot Hoomi en Morya, en voorbeelden van dergelijke discipelen zijn Alice Bailey, Helena Blavatsky, Benjamin Creme, Geert Crevits and Helena Roerich. Deze trans-Himalaya-loge wordt onderscheiden van de Zuid-Indiase loge die andere accenten legt en waarvan de Mahatma's vaker in openbaarheid treden om hun leringen, veelal bestemd voor de Oosterse wereld, te geven. Voor deze leringen wordt de term 'sanatana dharma' gebezigd. 'Tijdloze wijsheid' is eigenlijk een Westerse vertaling van het Oosterse 'sanatana dharma', wat aantoont dat er een eenheid van leer aan de accentverschillen ten grondslag ligt.

Ik ben een student geweest van beide leerwegen en heb in mijn uitgeschreven contemplaties onder de 'Contemplaties'-serie ook beide bronnen gebruikt ter begronding. Aanvankelijk wilde ik hiervoor nog veelal met etymologiebronnen werken, echter in toenemende mate werd de tijdloze wijsheid, en met name die van Alice Bailey, gebruikt. Dit bracht me in 2012 op het idee om deze bronnen voor zichzelf te laten spreken. In plaats van de tijdloze wijsheid van auteurs zogezegd mijn geschreven contemplaties te laten volgen wilde ik mijn schrijven ook expliciet de tijdloze wijsheid van de auteurs laten volgen. Door het schrijven van overzichten van specifieke thema's in de tijdloze wijsheid beoogde ik mijn eigen inzicht in en kennis van deze tijdloze wijsheid te vergroten, alsook dienstbaar te zijn aan het vergroten van het inzicht en de kennis van anderen.

Conform mijn bevindingen in 'Tijdloze wijsheid, 'Geheime wijsheid-leer'' werd de serie aanvankelijk 'Geheime wijsheid-leer' genoemd. Echter op basis van bevindingen in 'Contemplaties, 'Tijdloze wijsheid' en 'sanatana dharma'' is de serienaam later veranderd in 'Tijdloze wijsheid'.