Arvindus

Contemplaties

Een heer van keuze

§

In 'Ageless Wisdom, Triplicities in Man' [in het Nederlands 'Tijdloze wijsheid, Tripliciteiten in de mens'] werden de monade of geest, de ziel of bewustzijn en de persoonlijkheid of lichaam genoemd als de drie constituenten van de mens.1 Elk van deze drie constituenten werd beschreven als bestaande uit ook drie gegevens. De monade bestaat uit wil of macht, liefde-wijsheid en actieve intelligentie, de ziel uit spirituele wil, intuïtie en abstract denken, en de persoonlijkheid uit concreet denken, emoties en het fysieke lichaam. Zo werd de mens geschetst als een negenvoud. Dit werd allemaal gedaan volgens de lijnen van de tijdloze wijsheid.

In 'Contemplations, Destiny, Choice and Accidence Contextualized in the Ageless Wisdom' [in het Nederlands 'Contemplaties, Bestemming, keuze en toeval gecontextualiseerd in de tijdloze wijsheid'] werd bestemming (in latere contemplaties ook genoemd als 'lot') gerelateerd aan de monade, keuze aan de ziel en toeval aan de persoonlijkheid.2

In 'Contemplations, Accidence, Choice and Destiny as a Ninefold' [in het Nederlands 'Contemplaties, Toeval, keuze en bestemming als negenvoud'] werden bestemming (of lot), keuze en toeval verder gethematiseerd als elk bestaande uit een drievoud, waarbij de negen genoemde gegevens werden gerelateerd aan de negen gegevens van de menselijke constitutie. Zo werd gekomen tot een overzicht als hieronder.3

Monade Wil Zijn Bestemming / Lot / Zijn
Liefde-Wijsheid Behoren
Actieve Intelligentie Bestemming
Ziel Ātma / Spirituele Wil Bedoeling Keuze
Buddhi / Intuïtie Believen
Buddhi-Manas / Abstract Denken Richting
Persoonlijkheid Kāma-Manas / Concreet Denken Verbijzondering Toeval / Niet-Zijn
Kāma / Emotie Neiging
Stoffelijk Beweging

Figuur 1.

In de laatstgenoemde contemplatie werd niet veel gerefereerd aan uitspraken van de tijdloze wijsheid die de conclusies van die contemplatie zouden kunnen ondersteunen. Dit betekent echter niet dat dergelijke ondersteunende uitspraken niet in de tijdloze wijsheid gevonden kunnen worden.

Een goed voorbeeld van zo'n ondersteunende uitspraak kan gevonden worden in Alice A. Baileys Esoteric Psychology, Volume I, A Treatise on the Seven Rays, Volume I. Want uit dat boek kan [vertaald] worden geciteerd: "Het is natuurlijk duidelijk dat het effect van de interrelatie bestaande tussen dieren en mensen er is om in eerstgenoemde die stap voorwaarts te produceren die individualisatie wordt genoemd. Deze gebeurtenis is een voltooiing van het proces van transfusie en indiceert het verschijnen van de drie goddelijke aspecten in een eenheid van leven in vorm. Een zoon van God, een Heer van toegewijde en gerichte Wil, is geboren, en het derde goddelijke principe van doelgerichte energie wordt gefuseerd met de andere twee en brengt een volledige reorganisatie binnen de dierlijke vorm voort."4

Nu betreft individualisering het verschijnen van de ziel in het lichaam waardoor de mensheid tot aanzijn komt.5, 6 Het is de ziel die de mens werkelijk definieert, want zonder zo'n individueel bewustzijn zou de mens niet meer zijn dan een dier. Het is dus het individuele bewustzijn, de ziel, die de mens definieert als "een Heer van toegewijde en gerichte Wil".

Nu kunnen in deze definitie van de ziel de drie constituenten van keuze herkend worden. Want keuze werd bevonden te bestaat uit richting, believen en bedoeling, welke in het citaat worden genoemd als 'richting', 'toewijding' en 'wil'. De genoemde richting van de tijdloze wijsheid past natuurlijk één op één op de richting die genoemd wordt in de betreffende contemplatie. En de in de tijdloze wijsheid genoemde toewijding past goed bij het in de contemplatie genoemde believen. Want de liefde voor dienstbaarheid correspondeert volgens de tijdloze wijsheid met de toewijding aan dienstbaarheid.7 En de wil van de tijdloze wijsheid correspondeert met de bedoeling van de contemplatie. Want ook in de tijdloze wijsheid worden wil en bedoeling gethematiseerd als nauw verwant aan elkaar.8 We krijgen dus een overzicht als hieronder.

Tijdloze wijsheid Wil Bedoeling 'Contemplaties'
Toewijding Believen
Richting Richting

Figuur 2.

Een "heer van toegewijde en gerichte Wil", de mens, is dus een heer van keuze.

Noten
 1. 'Ageless Wisdom, Triplicities in Man', Index: 201308292.
 2. 'Contemplations, Destiny, Choice and Accidence Contextualized in the Ageless Wisdom', Index: 201309091.
 3. 'Contemplations, Accidence, Choice and Destiny as a Ninefold', Index: 201510162.
 4. Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume I, A Treatise on the Seven Rays, Volume I, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 258 ff.
 5. Alice A. Bailey, A Treatise on Cosmic Fire, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 458. "During the third rootrace, animal individualisation took place, and the self-conscious unit, called Man, came into being."
 6. Alice A. Bailey, A Treatise on White Magic, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 224. "The first initiation of humanity, as an entity, took place when individualization became possible, and the soul was born in the body of humanity."
 7. Alice A. Bailey, From Bethlehem to Calvary, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 228. "Love is the beginning, and love the end, and in love we serve and work. The long journey ends thus, in the glory of the renunciation of personal desire, and in the dedication to living service."
 8. Alice A. Bailey, The Rays and the Initiations, A Treatise on the Seven Rays, Volume V, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 646. "The will ever implements the purpose."
Bibliografie
 • 'Ageless Wisdom, Triplicities in Man', Index: 201308292.
 • 'Contemplations, Accidence, Choice and Destiny as a Ninefold', Index: 201510162.
 • 'Contemplations, Destiny, Choice and Accidence Contextualized in the Ageless Wisdom', Index: 201309091.
 • Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume I, A Treatise on the Seven Rays, Volume I, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, A Treatise on Cosmic Fire, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, A Treatise on White Magic, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, From Bethlehem to Calvary, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Rays and the Initiations, A Treatise on the Seven Rays, Volume V, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.