Arvindus

Vragen

Wat is het verschil tussen de mentale eenheid en het mentaal permanent atoom?

Vraag

Wat is het verschil tussen de mentale eenheid en het mentaal permanent atoom? Waar bevindt zich het mentaal permanent atoom? U / je vermeldde alleen de mentale eenheid in 'The Egoic Lotus' [Nederlands: 'De egoïsche lotus'].1

Antwoord

Het mentaal permanent atoom wordt gevonden op het eerste sub-gebied van het mentaal gebied en maakt samen met het buddhisch permanent atoom en het atmisch permanent atoom deel uit van de ziel, of 'het ego' zoals de ziel soms wordt genoemd in de tijdloze wijsheid. Het mentaal permanent atoom kan beschouwd worden als de substantiekiem van het abstract denken.2

De mentale eenheid kan beschouwd worden als de substantiekiem van het concreet denken en wordt gevonden op het vierde sub-gebied van het mentaal gebied. Samen met het astraal permanent atoom en het fysiek permanent atoom maakt hij deel uit van de persoonlijkheid. Als substantiekiemen van relatieve permanentie3 zijn die laatste drie vervat in het egoïsch lichaam, of de egoïsche lotus, dat wordt gevonden op het derde sub-gebied van het mentaal gebied.

In 'Man on the Planes' in de 'Ageless Wisdom'-serie [Nederlands: 'De mens op de gebieden' in the 'Tijdloze wijsheid'-serie], figuren 2 en 3, wordt een overzicht van de constitutie van de mens gegeven waarin alle bovengenoemde elementen worden weergegeven.4

Bibliografie
  • 'Ageless Wisdom, Man on the Planes', Index: 201212031.
  • 'Ageless Wisdom, The Egoic Lotus', Index: 201305241.
  • Alice A. Bailey, A Treatise on Cosmic Fire, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
  • Alice A. Bailey, Letters on Occult Meditation, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.